Maatregelen COVID-19

Nadat COVID-19 het seizoen 2019/2020 vroegtijdig ten einde bracht zal het ook gevolgen hebben voor de start van seizoen 2020/2021. De overheid, Sport Vlaanderen, de Vlaamse Judo Federatie en tot voor kort ook de provincie Antwerpen hebben elk een reeks regels opgesteld waaraan voldaan moet worden om terug te kunnen starten met sporten en met judo.

Binnen deze regels hebben we tegen wil en dank beslist een aantal maatregelen te treffen waarvan wij vinden dat ze nodig zijn om de trainingen op een veilige manier te kunnen hervatten. Elke sportclub kan dit voor zichzelf vastleggen, er zullen dus ook judoclubs zijn die hier anders mee om gaan. Deze “nieuwe regels” zijn van tijdelijke aard, al valt het niet te voorspellen hoe lang ze zullen gelden. Het enige dat we met zekerheid kunnen stellen is dat de gezondheid van onze leden primeert.

Wij hebben een COVID-contactpersoon aangesteld die u kan bereiken via onderstaand e-mail adres indien u specifieke vragen heeft.
Omdat we buiten ons algemeen nummer liever geen telefoonnummers online zetten gebeurt het initiële contact via onderstaande e-mailadres. Hierna kunnen we indien gewenst telefonisch contact nemen.

Tijdelijke maatregelen

 • Annulatie en gewijzigde trainingsuren:
  • De kleuter- en technische trainingen worden voorlopig geannuleerd. Kleuters die reeds lid zijn en geboren zijn in 2015 kunnen meetrainen met de D-groep. Zij worden hiervoor door ons gecontacteerd.
  • De trainingsuren op zaterdag zijn gewijzigd:
   • D-groep: 9u30 – 10u30
   • C-groep: 09u30 – 10u30
  • Er worden trainingen ingekort op maandag, dinsdag en woensdag  in verband met het reinigen van de zaal. Gelieve hier rekening mee te houden bij het brengen en ophalen de judoka's. Zie onze trainingsuren
 •  Training:
  • Er wordt in alle groepen contactloos getraind
  • Er wordt getraind in sportkledij, kom dus in sportkledij naar de sporthal
  • De A-groep zal zoveel mogelijk buiten trainen
  • Trainers die in meerdere groepen training geven dragen een mondmasker
  • Trainers gaan binnen via de hoofdingang
  • Judoka’s gaan binnen via de nooduitgang van de mattenzaal
 • Inschrijven voor training:
  • Je moet inschrijven voor elke training via judocluboudturnhout@gmail.com. De inschrijving bevat de voor- en achternaam van de judoka en een telefoonnummer dat indien nodig gebruikt kan worden voor contactopsporing. Zonder deze gegevens kan er niet meegetraind worden.
  • Je kan pas inschrijven na afloop van de voorgaande training
  • Er zijn maximaal 20 judoka’s toegelaten inclusief trainer. Indien je niet opdaagt (zonder te verwittigen) wordt je geschorst voor de eerstvolgende training.
  • Indien de groep volzet is kom je op de reservelijst Leden op de reservelijst krijgen voorrang op de volgende training.
 • Contactopsporing:
  • De aanwezigheidslijst van Judoclub Oud-Turnhout, in combinatie met de opgegeven telefoonnummers, kan indien noodzakelijk gedeeld worden in het kader van COVID-contactopsporing.
 • Preventie:
  • Kom 2 weken niet trainen nadat je:
   • Ziek was of jezelf ziek voelde
   • In een risicogebied bent geweest
   • Contact had met iemand die besmet is (geweest) met COVID-19
  • Judoka’s trainen enkel in eigen club (contactsporten)
  • Judoka’s van Judoclub Oud-Turnhout nemen voorlopig niet deel aan tornooien
  • Kleedkamers en douches zijn niet beschikbaar
  • Draag een mondmasker op het terrein van de sporthal, zet het enkel af tijdens de training
  • Kom stipt op tijd en ga na de training onmiddellijk naar huis
  • Er wordt enkel gedronken uit eigen drinkbussen, hierop moet een naam staan. Geen naam, niet gebruiken.
  • Handen ontsmetten bij binnenkomen mattenzaal en na gebruik van het toilet
  • De mattenzaal wordt op reinheid geïnspecteerd voor de training en conform voorschriften gereinigd na de training
  • Er zijn geen toeschouwers toegelaten
  • Er worden voorlopig geen nieuwe inschrijvingen aanvaard
 • In geval van besmetting:
  • De club werkt mee aan COVID-contacttracing
  • Desbetreffende trainingsgroep incl. trainer gaat 14 dagen in zelfobservatie, de trainingen van deze groep worden gedurende deze periode geannuleerd
  • Indien meer dan 1 persoon positief getest wordt zal de club alle trainingsactiviteiten voor 14 dagen annuleren

Extra Info:

 • Gedragscode voor sporters: Link
 • Gedragscode voor ouders: Link