Wie of wat is een API?

Een club-API of API is een vertrouwenspersoon die integer en onafhankelijk is en handelt binnen de werking van zijn/haar club. De taak van een API bestaat er uit om meldingen te ontvangen, een gesprek met de melder te voeren, te luisteren naar binnengekomen klachten en bekommernissen en verdere stappen te ondernemen. Dit kan gebeuren in het geval van een vraag, een vermoeden, een klacht of een vastgesteld feit.

Deze stappen kunnen zijn:

  • Bemiddelen tussen melder en andere betrokkenen
  • Overleg met het bestuur
  • De Federatie-API contacteren
  • De huisarts/politie/parket contacteren

De API blijft de gang van zaken verder opvolgen en koppelt op geregelde tijdstippen terug met de betrokkene(n).

API binnen onze club

Binnen onze club is Jill van Laarhoven aangesteld als API. Jill is een oud-lid van onze club, trainer, coach en deelnemer aan allerhande clubactiviteiten. Er zijn dus talloze momenten waarop je Jill kan aanspreken, maar je kan haar ook bereiken via e-mail.

Je kan ervan uitgaan dat Jill je vraag, melding of klacht in alle discretie en vertrouwen behandelt.

Jill

E-mail: api.jcot@gmail.com